Μπρικέτες

Μπρικέτες Briquettes

Οι μπρικέττες αποτελούν ένα ανακυκλώσιμο καύσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται εναλλακτικά των καυσόξυλων σε τζάκια όλων τον ειδών, ενεργειακά και μη. Η Auto Fytros διαθέτει μπρικέττες από 100% φυσικό προϊόν, χωρίς χημικά και βλαβερές ουσίες.

Μπρικέτες

Οι μπρικέττες (Briquettes) έχουν την μορφή παραλληλόγραμμου τούβλου όταν κατασκευάζονται απο πρέσες βαρέως τύπου και υψηλής συμπίεσης RUF , ή την μορφή της στρόγγυλης ή πολύγωνης ράβδου με ή δίχως οπή στο κέντρο όταν είναι κατασκευασμένες απο πρέσες ελαφρού τύπου και μικρής συμπίεσης.

Μπορούν να κατασκευασθούν από τα περισσότερα οργανικά υλικά όπως : υπολείμματα της βιομηχανίας ξύλου, παλιές παλέτες, υπολείμματα υλοτομίας & δεντροκαλλιεργειών, υπολείμματα εκκοκκιστηρίων βάμβακος, άχυρα, ελαιοπυρήνα, απόβλητα μονάδων εκτροφής βοοειδών, τσόφλια καρπών & σπόρων, χαρτί & χαρτόνι, κλπ.

Οι μπρικέττες (Briquettes ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στερεό καύσιμο σε συμβατικές σόμπες, συμβατικά τζάκια, φούρνους και ξύλο-λέβητες. Η θερμαντική τους ικανότητα σε σχέση με τα καυσόξυλα είναι περίπου 1-3 αν βέβαια είναι κατασκευασμένες από πρέσες υψηλής συμπίεσης RUF , δηλαδή για κάθε ένα τόνο μπρικέττας αντιστοιχούν περίπου τρεις τόνοι καυσόξυλα.

Οι μπρικέττες (Briquettes ) μπορούν να κατασκευασθούν από θρυμματισμένα ή τεμαχισμένα οργανικά υλικά με διάσταση <1-3 εκατοστών και υγρασία <12% .

Δείτε επίσης